Home

Van den Biggelaar Groep

Continuïteit is voor de Van den Biggelaar Groep een leidraad bij alles dat wij ondernemen. Dat streven is als het ware een vanzelfsprekendheid die vast verankerd zit in onze genen. Wij denken dus op de lange termijn. Daardoor zijn we in staat om flexibel te anticiperen en te reageren op marktontwikkelingen. Ondernemend als we zijn, houden we ons blikveld altijd open; vanuit de overtuiging dat diversiteit nieuwe kansen helpt creëren. Samen hebben deze kwaliteiten ertoe geleid dat ons bedrijf een omvang heeft bereikt waarmee we ons kunnen meten met andere spelers in de markt.


lees verder